Header image  


 
 
 

NSU Svartkrutt Skyting

OBS:

Svartkruttskyting
hører ikke inn under
Norges Skytterforbund !
Men tilhører forbundet:
Norsk Svartkruttunion !

Svartkruttskyting
er ikke en underavdeling
av Meldal Sportsskyttere !
Men låner Baneanlegg
av Meldal Sportsskyttere !


Ansvarlig for Svartkruttskyting er
Lars Engen

NSU Norsk Svartkruttunion Info her >


Informasjon
  
    © Meldal Pistolklubb Grunnlagt 1963   Orgnr. 919 918 594