Header image  


 
 
 

Lovverket i Norge


Våpenloven


Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v.
Finner du Her

Våpenforskriften

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv.
Finner du Her

Forskrift om delegering

etter våpenloven

Forskrift om ikrafttreden av og delegering etter endringslov 23. juni 1978 nr. 69 til lov om skytevåpen og ammunisjon
Finner du Her

Politiets informasjon:

"Skaffe Våpen"

Skal du skaffe deg skytevåpen, må du kunne dokumentere behovet for våpenet i søknadsskjemaet som du leverer til politiet.
Politiets informasjon finner du Her

Straffeloven

Lov om straff (straffeloven).
Finner du Her
.


Informasjon
  
    © Meldal Pistolklubb Grunnlagt 1963   Orgnr. 919 918 594