Header image  
For Gamle og Unge
Jenter og Gutter
Som Liker Kruttrøyk
 
 
 

Lovverket i Norge

Info om Politiets

klassifisering av Skyttere

Lars Snoen har funnet fram denne informasjonen om hvordan Politiet klassifiser Skyttere!
Den angir hvor mange våpen hver enkelt Skytter kan erverve og inneha som en direkt følge av vedkommendes "Aktivitets Nivå"

Informasjonen Ligger Her >


Våpenloven


Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v.
Finner du Her

Våpenforskriften

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv.
Finner du Her

Forskrift om forbudte

skytevåpen m.m.

Forskrift om forbudte skytevåpen og godkjente halvautomatiske skytevåpen
Finner du Her

Forskrift om ikrafttredelse

av våpenloven

Forskrift om ikrafttreden av og delegasjon etter lov om skytevåpen og ammunisjon
Finner du Her

Forskrift om delegering

etter våpenloven

Forskrift om ikrafttreden av og delegering etter endringslov 23. juni 1978 nr. 69 til lov om skytevåpen og ammunisjon
Finner du Her

Politiets informasjon:

"Skaffe Våpen"

Skal du skaffe deg skytevåpen, må du kunne dokumentere behovet for våpenet i søknadsskjemaet som du leverer til politiet.
Politiets informasjon finner du Her

Politiets behandling

av våpensaker:

"Vedlegg 998"

Retningslinjer for politiets behandling av våpensaker.
Politidirektoratets Rundskriv finner du Her

Plombering av våpen

Plombering (deaktivering) av et skytevåpen er noe man gjør for å sette et skytevåpen ute av stand til å fungere.
Informasjon fra Wikipedia om Plombering av Våpen i Norge finner du Her

Nye regler for

deaktivering av skytevåpen

Norge har innført nye krav for deaktivering av skytevåpen.
Reglene er harmonisert med EUs regler.
Oppdatert 08. november 2017.
Informasjon fra Politidirektoratet finner du Her
Og de nye reglene som følge av en forordning fra EU finner du Her

Straffeloven

Lov om straff (straffeloven).
Finner du Her
.


Informasjon
  
    © Meldal Pistolklubb Grunnlagt 1963   Orgnr. 919 918 594