Header image  


 
 
 

Medlemsavgift osv...

Medlemsavgift Meldal Sportsskyttere 2024 kr 800,-
(Innkreves 2024 sannsynligvis av NSF Sentralt ?)

Årskort Bane/Trenings avgift Bjørsete 2024 kr 500,-
(Betales på Faktura fra Meldal Sportsskyttere !)

Skal du skyte med Svartkrutt, så er medlemsavgift i
Norsk Svartkruttunion 2024 kr 201,-
(Betales på Faktura fra Meldal Sportsskyttere !)

For Westernskyting så er medlemsavgiften i
SWS K20 Moe Rangers 2024 kr 300,-
(Betales på Faktura fra Meldal Sportsskyttere !)

Trenings avgift Bjørsete pr "Oppmøte" 2024 kr 50,-
(Betales kontant eller med Vips til 797527
som merkes med "Dato" og "Baneavgift" !)

Ammunisjon, pris pr. eske a 50 skudd:
22LR 2024 kr 50,-
9mm 2024 kr 200,-
(Betales kontant eller med Vips til 797527
som merkes med "Dato" og "Ammunisjonskjøp" !)

OBS:
Ammunisjonsprisen kan økes uten forvarsel !
(Avhengig av Innkjøpsprisen !)

Informasjon
  
    © Meldal Pistolklubb Grunnlagt 1963   Orgnr. 919 918 594